OMGEVINGSWANDELING

Betuwe Gezond!

OMGEVINGSWANDELING

Kerngericht werken en maatwerk zijn twee belangrijke onderwerpen in de gemeenteraad van de gemeente Buren en Neder-Betuwe. Om daar handen en voeten aan te kunnen geven willen de gemeenteraden graag weten wat er speelt in de verschillende plaatsen. Daarom organiseren we acht tot twaalf keer per jaar een Omgevingswandeling in de kernen van de gemeente Buren en Neder-Betuwe (De omgevingswandelingen zijn vrij van politiek).. 


De wandelroute

De wandelroute wordt mede bepaald door de input van de inwoners, wanneer zij iets willen aandragen, bieden wij daar de mogelijkheid voor. Voorbeelden die er kunnen spelen zijn bijvoorbeeld: Gevaarlijke verkeerssituaties, onderhoudsniveau van het openbaar groen, bedenk het maar! Wandelen, met wie en waarom?


De leden van de gemeenteraad, het college en medewerkers van de gemeente gaan graag in gesprek met inwoners. Ondernemers, boeren, burgers en buitenlui, oud en jong: iedereen is welkom! Onderweg leren we elkaar en onze mooie gemeente beter kennen en doen we inspiratie op. Behalve kennismaken kunnen we het hebben over wat we zien, wat actueel is, waar zorg over is en wat we voor elkaar kunnen betekenen.


Wat?


Het vertrekpunt is altijd een locatie waar we eerst op ons gemak kennis kunnen maken met de deelnemers van die dag, dit onder het genot van een bakkie koffie, thee met koek of cake. De omgevingswandeling duurt bij elkaar zo'n twee á drie uurtjes en wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch (gratis voor de deelnemers) 


Graag willen we in verband met de catering weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. U kunt zich aanmelden via griffie@buren.nl. of griffie@nederbetuwe.nl. Naast wandelen gaan we soms ook op de fiets, dus laat het ook even weten als u geen fiets kunt meenemen, dan regelen wij die voor u.


Verslag:


Van elke omgevingswandeling wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt o.a. doorgestuurd aan de wetouders en de raadsleden.Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten tijdens de omgevingswandeling!Wanneer en waar?


Ben u benieuwd waar en wanneer de omgevingswandelingen plaats gaan vinden, kijk dan in de agenda van Betuwe Gezond >>> AGENDA


Omgevingswandel tips:


  • Trek stevige schoenen aan
  • Neem een verrekijker en een camera mee (vraag toestemming aan de andere wanneer ze op de foto worden gezet)
  • Neem voldoende water mee voor onderweg
  • Laat deelnemers uitpraten
  • Blijf op afstand van de dieren
  • Voer en aai de dieren nietDeel het met andere:


Noteer tijd, plaats, straatnaam en omschrijf uw belevenis en plaats dat alles op www.betuwe-lokaal.nl

Terugblik Omgevingswandeling Ommeren

Zaterdag 9 maart 2019 vond de Omgevingswandeling in Ommeren plaats. Naast inwoners van Ommeren waren een groot deel van de gemeenteraad, alle wethouders, de burgemeester en ook de pers aanwezig. Raadsleden Ellen van Dam en Wander van Laar organiseerden de wandeling en blikken met ons terug.


Allerhartelijkst


“De ontvangst in het heemkundig museum was allerhartelijkst. Na een kopje thee of koffie met een koek waren er appels voor de wandelaars en zijn we na de inleiding gaan wandelen met ruim twintig personen. In eerste instantie liep het merendeel in marstempo en viel de groep wat uit elkaar. Al snel hebben we elkaar gevonden op de Dokter Guepinlaan.”


Gastvrij ontvangen


“We hebben zichtlijnen, biotopen, monumentale bomen, wegen, trottoirproblemen en het verhuren van kamers (aan arbeidsmigranten) in Ommeren besproken. Na de huidige in- en uitgang van Fruit.nl werd kunstwerk De Kei toegelicht, dat mede door de inwoners van Ommeren is uitgekozen. De meningen over het kunstwerk zijn verdeeld. Na een bespreking over de bushalte zonder veilige opstelplaats zijn we de Canadalaan ingelopen. We zijn gastvrij ontvangen in De Breipot, een volledig zelfstandig buurthuis.”


Droog over


“Na deze pauze zijn we weer op pad gegaan. Planken over een sloot vormden het meest spannende deel van het traject. Iedereen heeft droog de overkant gehaald! Hierna wandelden we langs de Provincialeweg waar we een vuilniszak vol zwerfafval hebben geraapt. We zijn op de Ommerenveldseweg naar de school gelopen en hebben het parkeren en uitzicht voor de rotonde besproken, de school, containerteelt en de sportactiviteiten en zijn toen weer richting het Ommerense bos gelopen. We hebben afgesloten bij het museum.”


Ten slotte


Raadsleden Van Dam en Van Laar danken alle deelnemers en de pers voor hun aanwezigheid en belangstelling. Ze concluderen: “We hebben met elkaar, in wisselende samenstelling, veel gezien, veel besproken en de weergoden waren ons welgezind. De commentaren en bedankjes motiveren ons om een volgende Omgevingswandeling in de gemeente Buren te organiseren!”

Buren en Neder-Betuwe Gezond!

Wander van Laar © All rights reserved.